Szolgáltatások

A szervezet céljai és tevékenysége.

                     segítik a fogyasztók jogainak érvényesítését

  •  feltárják a fogyasztói problémákat
  •  képviselik a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon
  •  fogyasztóvédelmi oktatást szerveznek
  •  véleményezik a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket
  •  tanácsadó irodákat működtetnek
  • békéltető testületbe tagokat jelölhetnek

A fogyasztók leggyakrabban az alábbi ügyekben fordulnak hozzánk

 

 • jótállási, szavatossági ügyek a műszaki termékeknél
 • Szavatosság intézése lábbeliknél, és ruházati termékeknél
 • Javítások elhúzódása
 • Közüzemi számlázási panaszok
 • Lakáskarbantartás, felújítás hiányosságai
 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (megtévesztő reklám,. erőszakos értékesítési módszerek, stb.)
 • Információkérés

 

Módszereink a tájékoztatásban, segítségadásban:

 • Szóbeli tanácsadás
  • Adott ügyre vonatkozó joganyag ismertetése
  • Tájékoztató kiadványok terjesztése
  • Hatósághoz, Békéltető Testülethez, vagy más szervhez való továbbítás
  • Beadványok elkészítése

Jogszabálytervezet véleményezése.

Az önkormányzatok, megkeresésére véleményeztük a fogyasztók széles körét érintő jogszabálytervezeteket. (pl, temetkezési szolgáltatás)

Megosztás: