Fogyasztóvédelem

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

VAS megyei szervezete

Szolgáltatások

A szervezet céljai és tevékenysége:

 segítik a fogyasztók jogainak érvényesítését

 •  feltárják a fogyasztói problémákat
 • képviselik a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon
 • fogyasztóvédelmi oktatást szerveznek
 • véleményezik a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket
 • tanácsadó irodákat működtetnek
 • békéltető testületbe tagokat jelölhetnek

Módszereink a tájékoztatásban, segítségadásban:

 • Szóbeli tanácsadás
  • Adott ügyre vonatkozó joganyag ismertetése
  • Tájékoztató kiadványok terjesztése
  • Hatósághoz, Békéltető Testülethez, vagy más szervhez való továbbítás
  • Beadványok elkészítése
  • Jogszabálytervezet véleményezése.

Az önkormányzatok, megkeresésére véleményeztük a fogyasztók széles körét érintő jogszabálytervezeteket. (pl, temetkezési szolgáltatás)

A fogyasztók leggyakrabban az alábbi ügyekben fordulnak hozzánk

 • jótállási, szavatossági ügyek a műszaki termékeknél
 • Szavatosság intézése lábbeliknél, és ruházati termékeknél
 • Javítások elhúzódása
 • Közüzemi számlázási panaszok
 • Lakáskarbantartás, felújítás hiányosságai
 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (megtévesztő reklám,. erőszakos értékesítési módszerek, stb.)
 • Információkérés
Megosztás
Megosztás